میزبانی دانلود ایران

بسته اقتصادی هاست دانلود 10 گیگ


 
5,500,000ریال
سنوي

کنترل پنل دایرکت ادمین


ترافیک نامحدود


مناسب وبسایت های فروش فایل جهت ارائه فایلهای ویدیویی ، صوتی و مستند


بسته کاربردی هاست دانلود 20 گیگ


 
10,000,000ریال
سنوي

کنترل پنل دایرکت ادمین


ترافیک نامحدود


مناسب وبسایت های فروش فایل جهت ارائه فایلهای ویدیویی ، صوتی و مستند


بسته حرفه ایی هاست دانلود 50 گیگ


 
25,000,000ریال
سنوي

کنترل پنل دایرکت ادمین


ترافیک نامحدود


مناسب وبسایت های فروش فایل جهت ارائه فایلهای ویدیویی ، صوتی و مستند