میزبانی ویندوز ایران

بسته اقتصادی - پلسک ویندوز ایران 2 گیگ


 
15,000,000ریال
Årlig

تعداد دامین اصلی 1عدد


زیر دامنه 3 عدد


مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک


   2 گیگ

میزان فضا

بسته کاربردی - پلسک ویندوز ایران 5 گیگ


 
28,000,000ریال
Årlig

تعداد دامین اصلی2 عدد


زیر دامنه 10 عدد


مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک


   5 گیگ

میزان فضا

بسته حرفه ای - پلسک ویندوز ایران 10 گیگ


 
40,000,000ریال
Årlig

تعداد دامین اصلی 5 عدد


زیر دامنه 10 عدد


مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک


   10 گیگ

میزان فضا