میزبانی لینوکس ایران

بسته اقتصادی


 
8,500,000ریال
سالانه

تعداد دامین اصلی 1 عدد


زیر دامنه نامحدود


مناسب پلت فرم لینوکس ویژه سیستم مدیریت محتوا وردپرس و ...


   1 گیگ

میزان فضا

بسته کاربردی


 
14,000,000ریال
سالانه

تعداد دامین اصلی 2 عدد


زیر دامنه نامحدود


مناسب پلت فرم لینوکس ویژه سیستم مدیریت محتوا وردپرس و ...


   3 گیگ

میزان فضا

بسته حرفه ایی


 
20,000,000ریال
سالانه

تعداد دامین اصلی 5 عدد


زیر دامنه نامحدود


مناسب پلت فرم لینوکس ویژه سیستم مدیریت محتوا وردپرس و ...


   5 گیگ

میزان فضا