درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 بخش فروش
بخش فروش میزبانی وب (هاست) و طراحی وبسایت
 پشتیبان فنی
پشتیبانی فنی از میزبانی وب (هاست) و طراحی وبسایت
 شبکه و سرویس های سازمانی
جهت ارتباط با محمد کیانی - بخش مشاوره راه اندازی سرویس های سازمانی اکتیو و پسیو شبکه سازمان
 ارتباط با مدیریت ایلیا وبسایت
جهت ارتباط با محسن امیری فخر مدیریت ایلیا وبسایت