میزبانی ویندوز ایران

بسته اقتصادی


 
15,000,000ریال
Annually

تعداد دامین اصلی 1عدد


زیر دامنه 3 عدد


مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک


   2 گیگ

میزان فضا

بسته کاربردی


 
20,000,000ریال
Annually

تعداد دامین اصلی2 عدد


زیر دامنه 10 عدد


مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک


   5 گیگ

میزان فضا

بسته حرفه ای


 
30,000,000ریال
Annually

تعداد دامین اصلی 5 عدد


زیر دامنه 10 عدد


مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک


   10 گیگ

میزان فضا