میزبانی ویندوز ایران

بسته اقتصادی - پلسک ویندوز ایران 2 گیگ 200 Доступний

مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک

 • 2 گیگ

  میزان فضا

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  میزان استفاده از منابع (پردازشگر، رم و تعداد کاربر)

 • 2 عدد

  تعداد دامین اصلی

 • 3 عدد

  تعداد زیر دامنه

 • مایکروسافت SQL Sever 2019 پایگاه داده
بسته کاربردی - پلسک ویندوز ایران 5 گیگ 204 Доступний

مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک

 • 5 گیگ

  میزان فضا

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  میزان استفاده از منابع (پردازشگر، رم و تعداد کاربر)

 • 5 عدد

  تعداد دامین اصلی

 • نامحدود

  تعداد زیر دامنه

 • مایکروسافت SQL Sever 2019 پایگاه داده
بسته حرفه ای - پلسک ویندوز ایران 10 گیگ 200 Доступний

مناسب پلت فرم دات نت ویژه سیستم مدیریت محتوا دات نت نیوک

 • 10 گیگ

  میزان فضا

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  میزان استفاده از منابع (پردازشگر، رم و تعداد کاربر)

 • 10 عدد

  تعداد دامین اصلی

 • نامحدود

  تعداد زیر دامنه

 • مایکروسافت SQL Sever 2019 پایگاه داده